Електромонтер

Для підготовки кваліфікованих робітників з даної професії обладнано кабінети: 1 кабінет з теоретичної підготовки та 1 лабораторія з практичної підготовки, що мають загальну площу 285 кв. м., що складає 9,5 кв. м. на одного учня. Обладнання кабінету та лабораторії відповідає вимогам навчального плану і програми на 95%.

В лабораторії обладнано 15 робочих столів, де учні відпрацьовують вправи, які відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”.

Навчальний процес з даної професії здійснюється згідно з навчальним робочим планом і програмами, розробленими на підставі Державного стандарту та затвердженим Головним управлінням освіти і науки.
Для здійснення загально-технічної підготовки обладнані кабінети: “Електротехніки”; “Креслення”; “Основи галузевої економіки”; комп’ютерний клас “Інформаційні технології”.

В кожному кабінеті та лабораторії є паспорт комплексного забезпечення професії. Викладачами і майстрами виробничого навчання розроблено поурочно-тематичні плани, інструкційно-технологічні карти та інший  навчально – роздатковий матеріал.

Забезпеченість підручниками та посібниками з даної професії становить 100%.